Schimbari

26 noiembrie 2006
  Titlul e totu?i general,în ziua de azi sunt schimb?ri în multe din aspectele vie?ii.M? voi referi îns? la schimb?rile din mentalit??ile noastre privind dragostea,iubirea dintre b?rbat si femeie.?i schimb?rile acestea privind aceste sentimente sunt atât de mari încât dragostea adev?rat? aproape c? nu mai exist?.Se pierde undeva prin fa?a televizorului,se mai pierde când sunt r?sfoite fel ?i fel de reviste pline de idei a?a-zise moderne,se pierde pu?in câte pu?in când adolescen?ii au mereu discu?ii foarte "mature" privind rela?iile,dându-se sfaturi cum s? ai cât mai multe rela?ii ?i s? nu pui suflet,orice ar fi.Parc? se pierde chiar ideea dragostei.?i se pierde u?or-u?or pentru c? sunt promovate atât de mult sexualitatea excesiv?,a?a-zisa distrac?ie în ideea de a-?i tr?i via?a la maxim.Sunt multe persoane care î?i doresc pur ?i simplu o via?? ca în reviste,atât!Aproape to?i urm?m orbe?te ideile acestea de "a face astfel,c? a?a e la mod?".?i pentru c? tr?im în a?a numitul "secol al vitezei" totul trebuie s? aib? loc cu viteza a ?asea.Chiar ?i dragostea.Iubirea adev?rat? apare totu?i în timp,trebuie între?inut? cu o anumit? responsabilitate chiar dac? între cei doi lucrurile merg bine pentru c? e ?i mult? pasiune.În "în?elepciunea" pe care o întâlnim f?r? s? vrem zi de zi la diver?i oameni una din ideile de baz? e c? dac? nu se ajunge la sex dup? o perioad?,s? zicem de 2-3 s?pt?mâni,n-are rost,f?-?i alt? rela?ie.Unde e farmecul acela de a cunoa?te o persoan? u?or-u?or,de a nu te gr?bi ca bezmeticul,de a fi foarte atent ?i totu?i de a l?sa unele lucruri s? vin? de la sine,de a fi deschis unul fa?? de altul,de a pune suflet într-o rela?ie?Mul?i îns? ne pierdem capul zi de zi,ne hr?nim doar cu iluzii.Nu cantitatea conteaz?,ci calitatea.?i mai grav e c? se pierde u?or-u?or ?i responsabilitatea pe care fiecare dintre noi trebuie s? înva?am s? o avem,nu numai în ceea e prive?te dragostea,ci în ceea ce prive?te tot ce ?ine de via?a noastr?.Pu?in dramatic,din ce în ce mai multe persoane î?i doresc doar o rela?ie scurt?,f?r? nici un fel de obliga?ii.Nu mai vrea nimeni s? se implice cu adev?rat.?i ca s? continui ideea aceasta cu lipsa de responsabilitate care apare din ce în ce mai mult,pot s? m? refer ?i la cum este abordat? la noi în ?ar? ideea de a face o carier?,de a parcurge drumul acesta de la ?coal? la locul unde vei lucra.Astfel,?coala e mai mult o joac?,liceele se fac mai mult prin baruri,facult??ile la fel ?i cei mai mul?i dintre absolven?i se angajeaz? pe unde pot,nu au nici o idee în leg?tur? cu specializ?rile care sunt trecute pe diplomele lor f?r? nici o valoare pentru ei ?i mul?i sper? la "rela?iile lui tata" ca s? se angajeze.Serios vorbind,a?a ceva nu se mai poate!!
Revenind la schimb?rile privind dragostea,aspectele mediului în care cre?tem,în care tr?im ?i noi oamenii de zi cu zi form?m un fel de puzzle care practic ascunde orice sentimente.În ziua de azi barurile ?i discotecile sunt centrul vie?ii sociale în ceea ce ne prive?te pe noi,tinerii.Astfel c? mul?i dintre noi avem doar dorin?a de a epata,având al?turi femei frumoase ?i bani în buzunar.Din p?cate acesta e idealul multora,prea mul?i chiar.?i femeile parc? au ajuns un fel de bunuri.Cu cât sunt mai frumoase,cu atât mai exclusiviste.?i asfel am ajuns s? gândim superficial,s? judec?m ?i mai superficial.
?i totu?i mul?i dintre noi ascult?m cu emo?ii când este vorba despre oameni care se iubesc sincer.Când avem ocazia s?-i privim,îi privim frumos.Înseamn? c? unii dintre noi înc? mai viseaz? uneori la iubire.
Un fapt paradoxal e c? o dat? cu p?trunderea telefoanelor mobile ?i internet-ului în via?a noastr? comunicarea dintre oameni e totu?i mai slab? decât inainte,nu mai e la fel de bun? cu toate c? oamenii vorbesc parc? mai mult ca oricând.Vorbesc mai mult ca oricând dar cu adev?rat comunic? din ce în ce mai pu?in.Cu greu se mai g?se?te cineva care sa te asculte sincer,c?ruia s?-i spui ce ai pe suflet atunci când unele lucruri te dep??esc în via?a de zi cu zi.În schimb prefer?m s? ?inem în noi în?ine din ce în ce mai multe lucruri.?i u?or-u?or uit?m s? vis?m.Mai avem momentele noastre,dar în cea mai mare parte ne comport?m ca ?i cum n-am avea suflet.
In ziua de azi dragostea devine din ce în ce mai mult stres.Uneori afacere.
Fiecare face pân? la urm? ce vrea cu via?a sa ?i cu sentimentele sale.Tocmai de aceea ar trebui s? ne schimb?m atitudinea zi de zi.În aceast? perioad? în care un zâmbet frumos surprins într-o poz? ajunge marc? înregistrat? noi s? înv??am iar s? vis?m.S? nu mai raport?m totul la bani,s? nu ne mai ascundem în sinea noastr?.S? schimb?m lumea în fiecare zi.


Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X